Jiří Sedlmaier Photography


Zámecký rybník v Chropyni

21. 5. 2019 Druhou květnovou neděli jsem se vydal do nedaleké Chropyně na zdejší Zámecký rybník. Jelikož jsem tam byl loni asi dvakrát a pokaždé foukal silný vítr, tak se mi tenkrát nepodařilo nafotit rákosníka velkého. Letos vypadalo počasí nadějně. Chropyňský rybník je národní přírodní památka a vyhlášená rezervace. Uprostřed rybníka je ostrůvek, který je obydlen vodním ptactvem. Rozloha rybníka je asi 22 ha. Na břehu v jižní části byla před pár lety vybudovaná ornitologická pozorovatelna, odkud se dá monitorovat a fotit život vodních ptáků. Je zde možné spatřit celou řadu vodních a mokřadních druhů ptactva. Několik druhů racků, kachny, potápky, labutě, bukáčka malého, ledňáčka a jiné druhy. Je jich zde opravdu hodně. Zdejší raritou je labuť zpěvná. Za její domov se považují vodní plochy na severovýchodě Evropy. U nás se vyskytují jen vzácně. Samice, kterou ornitologové pojmenovali Zpěvanka je ale vzácnou výjimkou. Zdržuje se střídavě na Tovačovských jezerech a v Chropyni na zdejším rybníku. Dozvěděl jsem se, že se tady zdržuje už více než 10 let. Má nasazený výrazný žlutý límec s kódem 7R42, takže si ji nemůžete splést. Loni měla 4 mláďata ale bohužel se ani jedno nedožilo dospělého věku. Letos se situace opět opakovala. Během 2 nocí zmizela všechna mláďata. Zmizení mladých je přičítáno na vrub mývalovi severnímu, který je na střední Moravě docela silně přemnožený a ohrožuje naše původní druhy ptáků.
Dopoledne bylo bezvětří, tak jsem nakonec pořídil nějaké snímky rákosníka velkého a smazal jsem rest z loňska, kdy to nebylo kvůli poryvům větru možné. Jen bych dodal, že rákosník velký je u nás chráněn jako silně ohrožený druh. Na prvních dvou snímcích je samice labutě zpěvné Zpěvanka. Můžete vidět nasazený límec s kódem, který má samozřejmě volný kvůli bezproblémovému přijímání potravy a který ji nijak neomezuje v pohybu. Na ostatních snímcích je rákosník velký, který se většinou zdržuje v husté pobřežním porostu rákosí.

- - -- - -- - -- - -- - -Jiří Sedlmaier | www.jsphotography.cz | Code by PCHweb.cz